National Time Travel Conference in Izmir/Manisa, Turkey 21-22 June 2011

Bilindiği üzere, Birliğimiz ile İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği (SALAR)  işbirliğinde, iki ülke belediyeleri arasında verimli ve işlevsel işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan “Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSENET)”, 2006-2010 döneminde altı farklı modülde Türkiye’den 23 belediye, İsveç’ten 6 belediyenin katılımıyla yürütülmüştür. Kapanış Konferansı, 11–12 Ekim 2010 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen Projemiz 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

 Proje kapsamında oluşturulan 6 modülden biri olan Ege Grubu “sürdürülebilir turizm” konusunda çalışma yürütmüştür. Bu kapsamda belediyelerimiz turizm stratejik plan ve eylem programını oluşturmuşlardır. Ayrıca, ek finansman sağlayarak “zaman yolculuğu projesi” uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Pilot belediyelerimiz, Karşıyaka, Bornova ve Manisa Belediyeleri ile Kalmar Belediyesinin, zaman yolculuğu projesinde elde ettikleri deneyimlerinin diğer belediyelerle paylaşılması amacıyla 21–22 Haziran 2011 tarihinde İzmir’de bir konferans düzenlenecektir.

 Bu çerçevede, söz konusu konferansa katılmak isteyen konuyla ilgili temsilcilerinizin ekteki katılım formunu doldurarak 3 Haziran 2011, Cuma gününe kadar Birliğimize faks ile gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 EK: Taslak Program 

DAĞITIM:  160 Belediye Başkanlığı  

 

Download:

PDF: Conference program in Turkish 511 kB

PDF: Conference program in English 200 kB